Zaproszenie do przetargu (1) - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym na dostawy urządzeń dla projektu inwestycyjnego p.n. "Wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa".

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni Elzamech niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C., na dostawę pieca indukcyjnego jednotyglowego średniej częstotliwości do topienia żeliwa wraz z oprzyrządowaniem.

Parametry pieca:

1. pojemność 12 ton
2. znamionowy pobór mocy do 4500kW
3. przetwornica - 24-pulsowa
4. system chłodzenia dostosowany do warunków klimatycznych odbiorcy (występują upalne lata i mroźne zimy)
5. pokrywa odciągowa przechylana w dwóch kierunkach
6. w opcji wsteczny wychył pieca do odżużlania - preferowany kąt wychyłu 30°
7. komputerowy system sterowania współpracujący ze spektrometrem umożliwiający m.in. naliczanie i korektę wsadu, pozwalający na archiwizację wszelkich parametrów wytopu do ich późniejszej analizy
8. komplet materiałów wymurówkowych do pierwszego wyłożenia wraz z szablonem i zestawem odpowiednich wibratorów (do dna i ścian)
9. komplet rysunków i instrukcji w języku polskim

Ponadto oczekujemy oferty zawierającej:

1. koszty wszystkich materiałów instalacyjnych i montażowych elektrycznych (wszystkie kable i połączenia od zacisków wtórnych transformatora do pieca) hydrauliki siłowej, wodnych układu chłodzenia (wykonane ze stali nierdzewnej)
2. koszty nadzoru nad montażem, uruchomienia i instruktażu
3. w opcji koszt części zapasowych i zużywających się wraz z ich listą i przewidywaną żywotnością po okresie gwarancji
4. w opcji koszt cewki zapasowej
5. wartości współczynnika cos fi (przedstawić wartości w całym zakresie poboru mocy w procesie topienia) oraz wyliczenie harmonicznych zakłóceń prądowych i napięciowych
6. przewidywane natężenie pola magnetycznego w promieniu do 10m od pieca
7. pakowanie i dostawa DDU Elbląg.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • cena
 • pojemność nominalna
 • pojemność maksymalna
 • zużycie energii na tonę, temperatura przegrzania
 • grubość wymurówki
 • chłodzenie pieca odpowiednie do warunków klimatycznych działania użytkownika pieca
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisowania
 • warunki płatności
 • koszty eksploatacji.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 55 239 71 48 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Termin dostawy pieca nie póĽniej niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy.Termin ważności oferty nie póĽniej niż do dnia 28 luty 2011 rok.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłka listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 14 stycznia 2011r.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie EUR.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.
Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas