Zaproszenie do przetargu (3) - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. "Wdrażanie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa".

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na wykonanie przyłącza kablowego SN-15kV z sieci ENERGA S.A. dla zasilania pieca indukcyjnego 12t/4,5MW na hali C-29 (piec zasilany przetwornicą 24 pulsową) zgodnego z projektem.

Kopia projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przyłącza kablowego dostępna jest bezpłatnie w sekretariacie siedziby firmy pok. nr 1.

Oferta powinna zawierać m.in. koszty związane z:

 • 1. wykonaniem przewiertu sterowanego pod rzeką Elbląg
 • 2. wykonaniem przewiertu sterowanego pod pasem drogowym ul. Radomskiej
 • 3. dostawą, montażem i podłączeniem rozdzielnicy SN-15kV na hali C-29 (rozdzielnica zgodna z projektem)
 • 4. ułożeniem kabla uodpornionego na rozprzestrzenianie ognia od GPZ Elbląg Radomska do rozdzielnicy SN-15kV na hali C-29
 • 5. przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów, badań i prób
 • 6. obsługą geodezyjną, opłatami administracyjnymi itp.

Koszt dostawy, montażu i podłączenia rozdzielnicy SN-15kV na hali C-29 należy podać jako osobną pozycję cenową.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • cena
 • warunki gwarancji
 • warunki płatności
 • lista referencyjna

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Końcowy termin realizacji zadania - 31 maj 2011.

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 31 marca 2011 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy,
 • dokumenty potwierdzające rejestrację firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach,
 • listę referencyjną instalacji o podobnym charakterze.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 28 lutego 2011r. do godz. 14.00.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas