Informacja o unieważnieniu przetargu - ELZAMECH - program do symulacji - zobacz

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych
i stanowiska pomiarowego odlewów” finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007÷2013 informujemy, iż przetarg na zakup programu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów wraz ze stacją roboczą ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY.

Nowe zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie http://www.elzamech.com.pl/ogloszenia.html w środę 13.05.2015 r. Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas